Soru:

13. 10. Kendisi de biyosferin bir parçası olan insan biyosferi oluşturan diğer canlı unsurlar üzerinde önemi değişiklikler gerçe

13.
10. Kendisi de biyosferin bir parçası olan insan biyosferi
oluşturan diğer canlı unsurlar üzerinde önemi değişiklikler
gerçekleştirmektedir.
insanın biyosfere etkisine;
1. bitki türlerini yerküre etrafında yeniden dağıtma,
W doğal türleri yok etme,
III. hayvanları ehlileştirme
durumlarından hangileri örnek gösterilebilir?
A) Xalnız III
B) I ve II
D) Il ve III
I ve III
E) I, II ve III

13. 10. Kendisi de biyosferin bir parçası olan insan biyosferi oluşturan diğer canlı unsurlar üzerinde önemi değişiklikler gerçekleştirmektedir. insanın biyosfere etkisine; 1. bitki türlerini yerküre etrafında yeniden dağıtma, W doğal türleri yok etme, III. hayvanları ehlileştirme durumlarından hangileri örnek gösterilebilir? A) Xalnız III B) I ve II D) Il ve III I ve III E) I, II ve III