Soru:

13. Emeviler Arap üstünlüğü esasına dayanan bir anlayışa sahip iken Abbasilerde bu anlayışın yerini dinsel hoşgörü almıştır. Bun

13. Emeviler Arap üstünlüğü esasına dayanan bir anlayışa sahip
iken Abbasilerde bu anlayışın yerini dinsel hoşgörü almıştır.
Buna göre,
1. Cihad ve fethe dayalı bir dış politika izlenilmesi
II. Müslümanlardan öşür ve zekat vergilerinin alınması
im. Arap olmayan Müslümanlardan da cizye vergisinin alin-
masi
IV. Iranlıların ve Türklerin ordu ile yönetimde etkin görevlere
getirilmesi
uygulamalarından hangileri iki devlet arasındaki ayırt
edici özellikler arasında yer alır?
Yalnız III
B
Yalnız IV
III ve IV
D 1. Il ve III
II, III ve IV

13. Emeviler Arap üstünlüğü esasına dayanan bir anlayışa sahip iken Abbasilerde bu anlayışın yerini dinsel hoşgörü almıştır. Buna göre, 1. Cihad ve fethe dayalı bir dış politika izlenilmesi II. Müslümanlardan öşür ve zekat vergilerinin alınması im. Arap olmayan Müslümanlardan da cizye vergisinin alin- masi IV. Iranlıların ve Türklerin ordu ile yönetimde etkin görevlere getirilmesi uygulamalarından hangileri iki devlet arasındaki ayırt edici özellikler arasında yer alır? Yalnız III B Yalnız IV III ve IV D 1. Il ve III II, III ve IV