Soru:

13. Türkiye, Dünya bor Dünya bor mineralleri rezervinin %72'sine sahip olmasına rağmen bor mineralle- rinin ekonomiye katkısının

13. Türkiye, Dünya bor
Dünya bor mineralleri rezervinin
%72'sine sahip olmasına rağmen bor mineralle-
rinin ekonomiye katkısının az olmasında;
1. teknolojinin yetersiz olması,
II. kullanım alaninin sınırlı olması,
III. pazarlamanın yetersiz olması
etmenlerden hangileri etkili olmaktadır?
A) Xalnız 1
B) Yalnız 11
C) Yalniz III
D) I ve III
EN II ve III

13. Türkiye, Dünya bor Dünya bor mineralleri rezervinin %72'sine sahip olmasına rağmen bor mineralle- rinin ekonomiye katkısının az olmasında; 1. teknolojinin yetersiz olması, II. kullanım alaninin sınırlı olması, III. pazarlamanın yetersiz olması etmenlerden hangileri etkili olmaktadır? A) Xalnız 1 B) Yalnız 11 C) Yalniz III D) I ve III EN II ve III