Soru:

13. Türkiye'nin düzenlendiği Kıbrıs Barış Hareketi'nin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Kıbrıs Türk halkı

13. Türkiye'nin düzenlendiği Kıbrıs Barış Hareketi'nin amaçları
arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Kıbrıs Türk halkının can güvenliğini sağlamak
B) Enosis düşüncesine engel olmak
C) Adayı tamamen Türkiye'ye bağlamak
D) Adaya huzur ve barış getirmek
E) Türkiye'nin güvenliğini sağlamak

13. Türkiye'nin düzenlendiği Kıbrıs Barış Hareketi'nin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Kıbrıs Türk halkının can güvenliğini sağlamak B) Enosis düşüncesine engel olmak C) Adayı tamamen Türkiye'ye bağlamak D) Adaya huzur ve barış getirmek E) Türkiye'nin güvenliğini sağlamak