Soru:

14. Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Ant- laşması maddelerinin biri değildir? A) Toros tünelleri ve boğazlar işgal edilec

14. Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Ant-
laşması maddelerinin biri değildir?
A) Toros tünelleri ve boğazlar işgal edilecek
B) Avusturya ve Almanya'ya ait subay ve diplo-
matlar sinir dışı edilecek
C) Osmanlı orduları terhis edilecek
D) Ulaşım ve haberleşme araçları itilaf devletleri-
nin kontrolünde olacak
E) Boğazlar itilaf devletlerinden oluşan bir komis-
yon tarafından yönetilecek
Diğer sayfaya geçiniz.

14. Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Ant- laşması maddelerinin biri değildir? A) Toros tünelleri ve boğazlar işgal edilecek B) Avusturya ve Almanya'ya ait subay ve diplo- matlar sinir dışı edilecek C) Osmanlı orduları terhis edilecek D) Ulaşım ve haberleşme araçları itilaf devletleri- nin kontrolünde olacak E) Boğazlar itilaf devletlerinden oluşan bir komis- yon tarafından yönetilecek Diğer sayfaya geçiniz.