Soru:

14. Savaş tarihinde ilk nükleer silah ABD tarafından II. DünyaSavaşı'nın son günlerinde kullanılmıştır. ABD'nin nükleer saldırıs

14. Savaş tarihinde ilk nükleer silah ABD tarafından II.
DünyaSavaşı'nın son günlerinde kullanılmıştır.
ABD'nin nükleer saldırısından etkilenen kentler arasında;
1. Nagazaki,
II. Fukushima,
III. Hiroşima
yukarıdakilerden hangileri yer alır?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III.
D) I ve III. E) I, II ve III

14. Savaş tarihinde ilk nükleer silah ABD tarafından II. DünyaSavaşı'nın son günlerinde kullanılmıştır. ABD'nin nükleer saldırısından etkilenen kentler arasında; 1. Nagazaki, II. Fukushima, III. Hiroşima yukarıdakilerden hangileri yer alır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I ve III. E) I, II ve III