Soru:

15-II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'nin ekonomi alanında takip ettiği politikalar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

15-II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'nin ekonomi alanında
takip ettiği politikalar arasında aşağıdakilerden hangisi yer
almaz?
A) Büyümeyi ve gelişmeyi hızlandırmak
B) Mal darlığını hafifletmek
C) Fiyat artışlarını hafifletmek
D) Karaborsacılığı önlemek
E) Sosyal adaleti sağlamak

15-II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'nin ekonomi alanında takip ettiği politikalar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Büyümeyi ve gelişmeyi hızlandırmak B) Mal darlığını hafifletmek C) Fiyat artışlarını hafifletmek D) Karaborsacılığı önlemek E) Sosyal adaleti sağlamak