Soru:

15. Türkiye'de Kırsal kesimlerde hızlı nüfus ar- tışına karşılık mevcut kaynakların yetersiz kalması insanları başka alanlara gö

15. Türkiye'de Kırsal kesimlerde hızlı nüfus ar-
tışına karşılık mevcut kaynakların yetersiz
kalması insanları başka alanlara göç etme-
ye zorlamaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kır-
dan kente göçe neden olan faktörlerden
biri olamaz?
07
Geçim kaynaklarının genel olarak ta-
/rim ve hayvancılık gibi birincil ekono-
mik faaliyetlere dayanması
B) Miras yoluyla parçalanan tarım alanla-
rının ailelerin geçimini sağlamada ye-
tersiz kalması.
C) Tarımda makine kullanımının artma-
sıyla kırsalda insan gücüne duyulan
ihtiyacın azalması
D) Erozyona bağlı olarak verimi azalan ta-
rım alanlarının varlığı
E) Eğitim ve sağlık hizmetlerinde kapasi-
tenin yetersiz, bu hizmetlere erişimin
zor olması

15. Türkiye'de Kırsal kesimlerde hızlı nüfus ar- tışına karşılık mevcut kaynakların yetersiz kalması insanları başka alanlara göç etme- ye zorlamaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kır- dan kente göçe neden olan faktörlerden biri olamaz? 07 Geçim kaynaklarının genel olarak ta- /rim ve hayvancılık gibi birincil ekono- mik faaliyetlere dayanması B) Miras yoluyla parçalanan tarım alanla- rının ailelerin geçimini sağlamada ye- tersiz kalması. C) Tarımda makine kullanımının artma- sıyla kırsalda insan gücüne duyulan ihtiyacın azalması D) Erozyona bağlı olarak verimi azalan ta- rım alanlarının varlığı E) Eğitim ve sağlık hizmetlerinde kapasi- tenin yetersiz, bu hizmetlere erişimin zor olması