Soru:

15. Türkiye'de madenlerin ihracattaki payı %2 iken ithalattaki payı %13'e kadar çıkmaktadır. Bu durum madencilikte dışa bağımlı

15. Türkiye'de madenlerin ihracattaki
payı %2 iken ithalattaki payı %13'e
kadar çıkmaktadır. Bu durum
madencilikte dışa bağımlı
olduğumuzu göstermektedir.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin
ithal ettiği yeraltı kaynaklarından biri
değildir?
A) Petrol
B) Fosfat
C) Krom
D) Doğal gaz
E) Taş kömürü

15. Türkiye'de madenlerin ihracattaki payı %2 iken ithalattaki payı %13'e kadar çıkmaktadır. Bu durum madencilikte dışa bağımlı olduğumuzu göstermektedir. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin ithal ettiği yeraltı kaynaklarından biri değildir? A) Petrol B) Fosfat C) Krom D) Doğal gaz E) Taş kömürü