Soru:

17) I. Nüfus mübadelesi II. Musul sorunu III. Hatay sorunu IV. Yabancı okullar sorunu Yukarıdaki meselelerden hangileri Milletle

17) I. Nüfus mübadelesi
II. Musul sorunu
III. Hatay sorunu
IV. Yabancı okullar sorunu
Yukarıdaki meselelerden hangileri Milletler
Cemiyetine götürülmüştür?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II.
D) I, II ve III. E) I, II ve IV.

17) I. Nüfus mübadelesi II. Musul sorunu III. Hatay sorunu IV. Yabancı okullar sorunu Yukarıdaki meselelerden hangileri Milletler Cemiyetine götürülmüştür? A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) I, II ve III. E) I, II ve IV.