Soru:

17. "Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur ve hükümeti Büyük Millet Meclisi Hükümeti unvanını taşır." 19

17. "Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi tarafından
idare olunur ve hükümeti Büyük Millet Meclisi
Hükümeti unvanını taşır."
1921 Anayasası'nın üçüncü maddesi aşağı-
dakilerden hangisini yansıtmaz?
A) Türk Devleti'nin kurulduğunu
B) Halk egemenliğinin olduğunu
C) Hükümeti, Meclis başkanının seçtiğini
D) Ulusal bir nitelik taşıdığını
E) Hükümet çalışmalarının yapıldığını

17. "Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur ve hükümeti Büyük Millet Meclisi Hükümeti unvanını taşır." 1921 Anayasası'nın üçüncü maddesi aşağı- dakilerden hangisini yansıtmaz? A) Türk Devleti'nin kurulduğunu B) Halk egemenliğinin olduğunu C) Hükümeti, Meclis başkanının seçtiğini D) Ulusal bir nitelik taşıdığını E) Hükümet çalışmalarının yapıldığını