Soru:

18 - Aşağıdaki illerden hangisinde ana yerşekilleri dikkate alındığında alüvyal toprakların oransal olarak diğerlerinden daha az

18 - Aşağıdaki illerden hangisinde ana yerşekilleri
dikkate alındığında alüvyal toprakların oransal
olarak diğerlerinden daha az olması beklenir?
a)
Bursa
b) Sakarya
c) Samsun
d) Yozgat
e)
Adana
Boş bırak

18 - Aşağıdaki illerden hangisinde ana yerşekilleri dikkate alındığında alüvyal toprakların oransal olarak diğerlerinden daha az olması beklenir? a) Bursa b) Sakarya c) Samsun d) Yozgat e) Adana Boş bırak