Soru:

18. Aşağıdakilerden hangisinin Trablusgarp Savaşı'nın sonuçları arasında olduğu savunulabilir? Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'

18. Aşağıdakilerden hangisinin Trablusgarp Savaşı'nın sonuçları arasında olduğu savunulabilir?
Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki egemenliği sona ermiştir.
Babi Ali Baskınıyla Osmanlı Devleti'nde hükümet değişikliği yaşanmıştır
.
Balkan ulusları Osmanlı Devleti'yle savaşmaktan vazgeçmiştir.
O Rusya'nın Panislavizm politikası başarısızlığa uğramıştır.
Italya, Doğu Akdeniz'de tek süper güç haline gelmiştir
.

18. Aşağıdakilerden hangisinin Trablusgarp Savaşı'nın sonuçları arasında olduğu savunulabilir? Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki egemenliği sona ermiştir. Babi Ali Baskınıyla Osmanlı Devleti'nde hükümet değişikliği yaşanmıştır . Balkan ulusları Osmanlı Devleti'yle savaşmaktan vazgeçmiştir. O Rusya'nın Panislavizm politikası başarısızlığa uğramıştır. Italya, Doğu Akdeniz'de tek süper güç haline gelmiştir .