Soru:

1960'lı yıllardan itibaren ABD ve Sovyet Rusya Nükleer Silahları Sınırlandırma antlaşmaları (SALT-I ve SALT-II) imzalamışlardır.

1960'lı yıllardan itibaren ABD ve Sovyet Rusya Nükleer
Silahları Sınırlandırma antlaşmaları (SALT-I ve SALT-II)
imzalamışlardır.
Yukarıda bahsedilen sürecin başlamasında
aşağıdakilerden hangisi belirleyici bir rol
oynamıştır?
A) Kore Savaşı
B) Vietnam Savaşı
C) Alma-Ata Deklarasyonu
D) Çernobil Faciası
E) Küba Bunalımı

1960'lı yıllardan itibaren ABD ve Sovyet Rusya Nükleer Silahları Sınırlandırma antlaşmaları (SALT-I ve SALT-II) imzalamışlardır. Yukarıda bahsedilen sürecin başlamasında aşağıdakilerden hangisi belirleyici bir rol oynamıştır? A) Kore Savaşı B) Vietnam Savaşı C) Alma-Ata Deklarasyonu D) Çernobil Faciası E) Küba Bunalımı