Soru:

2. Abbasi Devleti'nde halifeler devlet işlerini idare edebil- mek amacıyla geniş yetkiler verdikleri vezirlik makamını oluşturmu

2. Abbasi Devleti'nde halifeler devlet işlerini idare edebil-
mek amacıyla geniş yetkiler verdikleri vezirlik makamını
oluşturmuşlardır. Ayrıca Abbasilerde ülke meseleleri di-
vanda görüşülüp karara bağlanmıştır.
Buna göre,
I. Halifeler siyasi kimliklerinden uzaklaşmıştır.
II. Demokratik uygulamalar görülmüştür.
III. Divan danışma kurulu işlevi görmüştür.
yargılarından hangileri Abbasi yönetimi için söyle-
nebilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

2. Abbasi Devleti'nde halifeler devlet işlerini idare edebil- mek amacıyla geniş yetkiler verdikleri vezirlik makamını oluşturmuşlardır. Ayrıca Abbasilerde ülke meseleleri di- vanda görüşülüp karara bağlanmıştır. Buna göre, I. Halifeler siyasi kimliklerinden uzaklaşmıştır. II. Demokratik uygulamalar görülmüştür. III. Divan danışma kurulu işlevi görmüştür. yargılarından hangileri Abbasi yönetimi için söyle- nebilir? A) Yalnız! B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III