Soru:

2. Birinci Dünya Savaşı'nın genel nedenleri incelendiğinde şunlar söylenebilir: Sa- nayi Devrimi sonrası ortaya çıkan ham madde

2.
Birinci Dünya Savaşı'nın genel nedenleri incelendiğinde şunlar söylenebilir: Sa-
nayi Devrimi sonrası ortaya çıkan ham madde ve pazar arayışı, diğer bir deyişle
sömürge arayışı ülkeleri güçlü olmayı zorunlu hâle getiriyordu. Bu nedenle dev-
letler silahlanmak için yüksek miktarda paralar harcıyorlardı. Özellikle İngiltere ve
Almanya büyük bir yarış hâlindeydi. Diğer taraftan bir çok ulus, Fransız İhtilali'nin
doğurduğu milliyet ilik akımının da etkisiyle hanedana dayalı devlet sistemi ye-
rine ulus haklarına dayalı bağımsız devlet kurmak istiyordu. Ulusal haklarını her
şeyin üstünde tutarak savaşma isteklerine haklı gerekçeler yaratmaya çalışan
devletler vardı.
Metinde Birinci Dünya Savaşı'na yol açan hangi alandaki gerekçeye yer
verilmemiştir?
AAskerî
B) Siyasi
C) Ekonomik
D) Dinî

2. Birinci Dünya Savaşı'nın genel nedenleri incelendiğinde şunlar söylenebilir: Sa- nayi Devrimi sonrası ortaya çıkan ham madde ve pazar arayışı, diğer bir deyişle sömürge arayışı ülkeleri güçlü olmayı zorunlu hâle getiriyordu. Bu nedenle dev- letler silahlanmak için yüksek miktarda paralar harcıyorlardı. Özellikle İngiltere ve Almanya büyük bir yarış hâlindeydi. Diğer taraftan bir çok ulus, Fransız İhtilali'nin doğurduğu milliyet ilik akımının da etkisiyle hanedana dayalı devlet sistemi ye- rine ulus haklarına dayalı bağımsız devlet kurmak istiyordu. Ulusal haklarını her şeyin üstünde tutarak savaşma isteklerine haklı gerekçeler yaratmaya çalışan devletler vardı. Metinde Birinci Dünya Savaşı'na yol açan hangi alandaki gerekçeye yer verilmemiştir? AAskerî B) Siyasi C) Ekonomik D) Dinî