Soru:

2. Danişmentliler, hâkim oldukları bölgelerde bilimi ve sanatı ge- liştirmişler, Tokat'ta inşa ettikleri Yağıbasan Medresesinde

2.
Danişmentliler, hâkim oldukları bölgelerde bilimi ve sanatı ge-
liştirmişler, Tokat'ta inşa ettikleri Yağıbasan Medresesinde bir-
çok ilim insanının yetişmesine katkıda bulunmuşlardır. Mimari
alanda inşa ettikleri eserlerin en onemlileri; Tokat'ta Yagiba-
san Medresesi, Kayseri'de Ulu Cami ve Amasya'da Hilafet Gazi
Kümbeti'dir.
.
Bu bilgiye dayanarak Danişmentliler ile ilgili;
1. Anadolu'nun Türkleşmesine ve islamlaşmasına katkı sağ-
lamışlardır.
II. Türkiye Selçuklular ile hâkimiyet mücadelesine girmişler.
dir.
III. Sosyokültürel faaliyetlere önem vermişlerdir.
yargılanından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

2. Danişmentliler, hâkim oldukları bölgelerde bilimi ve sanatı ge- liştirmişler, Tokat'ta inşa ettikleri Yağıbasan Medresesinde bir- çok ilim insanının yetişmesine katkıda bulunmuşlardır. Mimari alanda inşa ettikleri eserlerin en onemlileri; Tokat'ta Yagiba- san Medresesi, Kayseri'de Ulu Cami ve Amasya'da Hilafet Gazi Kümbeti'dir. . Bu bilgiye dayanarak Danişmentliler ile ilgili; 1. Anadolu'nun Türkleşmesine ve islamlaşmasına katkı sağ- lamışlardır. II. Türkiye Selçuklular ile hâkimiyet mücadelesine girmişler. dir. III. Sosyokültürel faaliyetlere önem vermişlerdir. yargılanından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III