Soru:

2. Okyanuslar karbondioksit yutağıdır. Atmosfere salınan karbondioksit arttıkça, okyanuslar tarafından emilen karbondioksit de a

2. Okyanuslar karbondioksit yutağıdır. Atmosfere salınan karbondioksit arttıkça, okyanuslar tarafından
emilen karbondioksit de artar. Emilen karbondioksitin su ile reaksiyona girmesiyle karbonik asit oluşur
ve okyanuslarda asitlenme meydana gelir. Okyanuslardaki asitlenme son yıllarda çok hızlı gerçekleş-
mektedir. Bu sebeple de canlılar bu hızlı pH değişimine adapte olamayabiliyorlar ve yaşamları tehlike
altına girebiliyor.
Buna göre son yıllarda okyanus suyunda meydana gelen bu değişim ile ilgili,
1.
II.
III.
IV.
A pH değeri
Asitlik derecesi
A pH değeri
A Asitlik derecesi
Zaman
Zaman
Zaman
Zaman
çizilen grafiklerden hangileri doğrudur?
A) I ve II.
B) I ve IV.
C) II ve III.
D) III ve IV.

2. Okyanuslar karbondioksit yutağıdır. Atmosfere salınan karbondioksit arttıkça, okyanuslar tarafından emilen karbondioksit de artar. Emilen karbondioksitin su ile reaksiyona girmesiyle karbonik asit oluşur ve okyanuslarda asitlenme meydana gelir. Okyanuslardaki asitlenme son yıllarda çok hızlı gerçekleş- mektedir. Bu sebeple de canlılar bu hızlı pH değişimine adapte olamayabiliyorlar ve yaşamları tehlike altına girebiliyor. Buna göre son yıllarda okyanus suyunda meydana gelen bu değişim ile ilgili, 1. II. III. IV. A pH değeri Asitlik derecesi A pH değeri A Asitlik derecesi Zaman Zaman Zaman Zaman çizilen grafiklerden hangileri doğrudur? A) I ve II. B) I ve IV. C) II ve III. D) III ve IV.