Soru:

23. Aşağıdakilerden hangisinin, ● dinî duyguların kötüye kullanılmasının engel- lenmesi, boş inanç ve âdetlerin uygulanmasının ö

23. Aşağıdakilerden hangisinin,
●
dinî duyguların kötüye kullanılmasının engel-
lenmesi,
boş inanç ve âdetlerin uygulanmasının önlen-
mesi
amaçlarına yönelik olduğu savunulamaz?
A) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
B) Yabancı okullardaki dinî simgelerin kal

23. Aşağıdakilerden hangisinin, ● dinî duyguların kötüye kullanılmasının engel- lenmesi, boş inanç ve âdetlerin uygulanmasının önlen- mesi amaçlarına yönelik olduğu savunulamaz? A) Tekke ve zaviyelerin kapatılması B) Yabancı okullardaki dinî simgelerin kaldırılması C) Soyadı Kanunu'nun çıkarılması D) Halifeliğin kaldırılması E) Atatürk ilkelerinin Anayasa kapsamına alınması

Soru Çözümünü Göster

Hesabını oluştur.
Sorunun çözümünü gör!

  • Ücretsiz 3 soru kredisi kazan
  • Günlük hediyelerini al
  • Fotoğraflarla sorularını sor

Zaten hesabın var mı ? Giriş yap