Soru:

25) Suudi Arabistan ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Suudi Arabistan, Kızıldeniz ile Basra Körfezi a

25) Suudi Arabistan ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Suudi Arabistan, Kızıldeniz ile Basra Körfezi arasında yer
alır.
B) Suudi Arabistan'da çöl iklimi etkilidir.
C) Başlıca şehirleri; Riyad, Cidde, Mekke, Medine, Taif ve
Tebuk’tur.
D) Ülke ihracatının %90'ını petrol ürünleri oluşturmaktadır.
E) Suudi Arabistan deprem tehlikesi fazla olan bir ülkedir.
26) Aşağıdaki ülkelerin hangisinde çevre duyarlılığının
diğerlerine göre daha az olması beklenir?
A) Rusya B) Norveç
C) Tanzanya D) İngiltere
E) Finlandiya
27) Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına örnek olarak;
I. Kesilen yaşlı ağaç sayısınca yeni ağaç dikilmesi
II. Doğal kaynaklarından azami düzeyde yararlanılması,
III. Geri dönüşüm sistemlerine önem verilmesi
verilenlerden hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II
E) I, II ve III
28) Sahip oldukları doğal kaynaklarını verimli bir şekilde
kullanamayan ülkelerin genel özellikleri ile ilgili olarak;
1. Kişi başına düşen milli gelir yüksektir.
II. Sanayi üretimi fazladır.
III. Teknolojik alt yapıları yetersizdir.
IV. Kalifiye iş gücü yetersizdir.
verilenlerden hangileri söylenir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III D) I ve IV
E) III ve IV

25) Suudi Arabistan ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Suudi Arabistan, Kızıldeniz ile Basra Körfezi arasında yer alır. B) Suudi Arabistan'da çöl iklimi etkilidir. C) Başlıca şehirleri; Riyad, Cidde, Mekke, Medine, Taif ve Tebuk’tur. D) Ülke ihracatının %90'ını petrol ürünleri oluşturmaktadır. E) Suudi Arabistan deprem tehlikesi fazla olan bir ülkedir. 26) Aşağıdaki ülkelerin hangisinde çevre duyarlılığının diğerlerine göre daha az olması beklenir? A) Rusya B) Norveç C) Tanzanya D) İngiltere E) Finlandiya 27) Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına örnek olarak; I. Kesilen yaşlı ağaç sayısınca yeni ağaç dikilmesi II. Doğal kaynaklarından azami düzeyde yararlanılması, III. Geri dönüşüm sistemlerine önem verilmesi verilenlerden hangileri gösterilebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 28) Sahip oldukları doğal kaynaklarını verimli bir şekilde kullanamayan ülkelerin genel özellikleri ile ilgili olarak; 1. Kişi başına düşen milli gelir yüksektir. II. Sanayi üretimi fazladır. III. Teknolojik alt yapıları yetersizdir. IV. Kalifiye iş gücü yetersizdir. verilenlerden hangileri söylenir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I ve IV E) III ve IV