Soru:

26. "Dört Halife Dönemi'nde iç karışıklıklar sonucunda Hz. Osman'ın siyasi nedenlerle öldürülmesi ve Hz. Ali Dönemi'nde halifeli

26. "Dört Halife Dönemi'nde iç karışıklıklar sonucunda
Hz. Osman'ın siyasi nedenlerle öldürülmesi ve Hz. Ali
Dönemi'nde halifelik konusundaki tartışmalar Müslü-
manlar arasında iç savaşlar yaşanmasına yol açmıştır."
ifadesini kullanan bir tarihçi,
1. Cemel Vakası,
II. Siffin Savaşı,
III. Ridde Savaşları
olaylarından hangilerini bu ifadesine kanıt olarak
gösterebilir?
A) Yalniz ! B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

26. "Dört Halife Dönemi'nde iç karışıklıklar sonucunda Hz. Osman'ın siyasi nedenlerle öldürülmesi ve Hz. Ali Dönemi'nde halifelik konusundaki tartışmalar Müslü- manlar arasında iç savaşlar yaşanmasına yol açmıştır." ifadesini kullanan bir tarihçi, 1. Cemel Vakası, II. Siffin Savaşı, III. Ridde Savaşları olaylarından hangilerini bu ifadesine kanıt olarak gösterebilir? A) Yalniz ! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III