Soru:

29. Yukarıdaki Türkiye haritasında gösterilen taralı alanlarda rüzgâr aşındırmasının etkili olmasın- da; I. nem oranlarının çok

29.
Yukarıdaki Türkiye haritasında gösterilen taralı
alanlarda rüzgâr aşındırmasının etkili olmasın-
da;
I. nem oranlarının çok düşük olması,
II. bitki örtüsünün cılız olması,
III. yer şekillerinin sade olması,
IV. volkanik arazilerin yaygın olması
etmenlerinden hangileri daha fazla rol oyna-
mıştır?
A) Yalnız IV
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) III ve IV

29. Yukarıdaki Türkiye haritasında gösterilen taralı alanlarda rüzgâr aşındırmasının etkili olmasın- da; I. nem oranlarının çok düşük olması, II. bitki örtüsünün cılız olması, III. yer şekillerinin sade olması, IV. volkanik arazilerin yaygın olması etmenlerinden hangileri daha fazla rol oyna- mıştır? A) Yalnız IV B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) III ve IV