Soru:

3 28. Gazneliler ile ilgili, 1. Türk-İslam tarihinde devşirme sistemi ile ordu kuran ilk devlettir. II. Abbasi halifesini koruma

3
28. Gazneliler ile ilgili,
1. Türk-İslam tarihinde devşirme sistemi ile ordu
kuran ilk devlettir.
II. Abbasi halifesini koruması altına alan ilk Türk
devletidir.
III.) Güney Asya'da İslamiyet'in yayılmasına öncülük
eden devlettir.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

3 28. Gazneliler ile ilgili, 1. Türk-İslam tarihinde devşirme sistemi ile ordu kuran ilk devlettir. II. Abbasi halifesini koruması altına alan ilk Türk devletidir. III.) Güney Asya'da İslamiyet'in yayılmasına öncülük eden devlettir. bilgilerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III