Soru:

3. Aş 1. ve Türkiye Selçuklu Devleti'nde mirî araziler meliklere, emirle- re ve valilere hizmet karşılığı verilirdi. Arazi iyi i

3. Aş
1.
ve
Türkiye Selçuklu Devleti'nde mirî araziler meliklere, emirle-
re ve valilere hizmet karşılığı verilirdi. Arazi iyi işletildiği sü-
rece verilen kişide kalır ve o kişi miras olarak bırakabilirdi.
Araziyi üç yıl boyunca işletemeyen kişilerden tarlanın işlet-
me hakkı geri alınırdı. İkta sahipleri kendilerine verilen ara-
ziler üzerinde asker beslemekten ve bu askerlerin eğitimini
sağlamaktan sorumluydu. Savaş zamanı bu askerlerle bir-
likte savaşa katılırdı. Bunun yanında vergi toplamak ve bu-
lundukları bölgenin güvenliğini sağlamakla da sorumluydu-
lar. İkta sahiplerinin bulundukları bölgelerde kale yaparak
güçlenmelerini önlemek amacıyla iki yılda bir yerleri değiş-
tirilirdi.
Bu bilgiden hareketle Türkiye Selçuklu Devleti ile ilgili
aşağıdaki yargılardan hangisi ileri sürülemez?
ANAKIR
AMkta sisteminde arazilerin mülkiyetinin devlete ait olduğu
B) Feodal yapılanmaların önüne geçilmeye çalışıldığı ✓
Hazineye yük olmadan gulam ordusunun oluşturulduğu
Dl Merkeziyetçi devlet anlayışının benimsendiği
Ey Üretimin sürekliliğinin sağlanmaya çalışıldığı

3. Aş 1. ve Türkiye Selçuklu Devleti'nde mirî araziler meliklere, emirle- re ve valilere hizmet karşılığı verilirdi. Arazi iyi işletildiği sü- rece verilen kişide kalır ve o kişi miras olarak bırakabilirdi. Araziyi üç yıl boyunca işletemeyen kişilerden tarlanın işlet- me hakkı geri alınırdı. İkta sahipleri kendilerine verilen ara- ziler üzerinde asker beslemekten ve bu askerlerin eğitimini sağlamaktan sorumluydu. Savaş zamanı bu askerlerle bir- likte savaşa katılırdı. Bunun yanında vergi toplamak ve bu- lundukları bölgenin güvenliğini sağlamakla da sorumluydu- lar. İkta sahiplerinin bulundukları bölgelerde kale yaparak güçlenmelerini önlemek amacıyla iki yılda bir yerleri değiş- tirilirdi. Bu bilgiden hareketle Türkiye Selçuklu Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi ileri sürülemez? ANAKIR AMkta sisteminde arazilerin mülkiyetinin devlete ait olduğu B) Feodal yapılanmaların önüne geçilmeye çalışıldığı ✓ Hazineye yük olmadan gulam ordusunun oluşturulduğu Dl Merkeziyetçi devlet anlayışının benimsendiği Ey Üretimin sürekliliğinin sağlanmaya çalışıldığı