Soru:

! 3. Aşağıda bazı bitki türleriyle ilgili özel- likler ve ayraç içinde o bitki türü veril- aşa- Bir bd bağ - az- D S miştir. olu

!
3.
Aşağıda bazı bitki türleriyle ilgili özel-
likler ve ayraç içinde o bitki türü veril-
aşa-
Bir bd
bağ
-
az-
D
S
miştir.
olus
bitki
de
1. Orta kuşağın yarı kurak iklim bölge-
lerinde görülen ciliz ot toplulukları-
dır. (Maki)
t
1
ben:
bi
II. İlkbahar yağışlarına bağlı olarak ye-
şeren bu otlar, yaz kuraklığından do-
layı sararır. (Bozkır)
Yer
sa
III. Ağaç sınırının bittiği yerde başlar ve
kalıcı karlara çok yakın bulunurlar.
(Dağ çayırı)
bit
0
Verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız! B) Yalnız 11
C) Yalnız III
D) I ve II
E) Il ve III
1

! 3. Aşağıda bazı bitki türleriyle ilgili özel- likler ve ayraç içinde o bitki türü veril- aşa- Bir bd bağ - az- D S miştir. olus bitki de 1. Orta kuşağın yarı kurak iklim bölge- lerinde görülen ciliz ot toplulukları- dır. (Maki) t 1 ben: bi II. İlkbahar yağışlarına bağlı olarak ye- şeren bu otlar, yaz kuraklığından do- layı sararır. (Bozkır) Yer sa III. Ağaç sınırının bittiği yerde başlar ve kalıcı karlara çok yakın bulunurlar. (Dağ çayırı) bit 0 Verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve II E) Il ve III 1