Soru:

3. Aşağıda Türkiye'nin Temmuz ayı indirgenmiş izoterm haritası verilmiştir. 24° 26° 28° 30° 32° 34° 26° Buna göre, yukarıdaki ha

3. Aşağıda Türkiye'nin Temmuz ayı indirgenmiş
izoterm haritası verilmiştir.
24°
26°
28°
30°
32°
34°
26°
Buna göre, yukarıdaki harita ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) En düşük sıcaklıklar kuzey kıyılarda görü-
lür.
B) En yüksek sıcaklıklar Güneydoğu
Anadolu'da görülür.
C) Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklık değer-
leri yakındır.
D) Türkiye'nin güneyi ile kuzeyi arasında yak-
laşık 10°C'lik sıcaklık farkı vardır.
E) Doğu Anadolu'da sıcaklık değerlerinin da-
ğılışında yükseltinin etkisi önemlidir.

3. Aşağıda Türkiye'nin Temmuz ayı indirgenmiş izoterm haritası verilmiştir. 24° 26° 28° 30° 32° 34° 26° Buna göre, yukarıdaki harita ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) En düşük sıcaklıklar kuzey kıyılarda görü- lür. B) En yüksek sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu'da görülür. C) Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklık değer- leri yakındır. D) Türkiye'nin güneyi ile kuzeyi arasında yak- laşık 10°C'lik sıcaklık farkı vardır. E) Doğu Anadolu'da sıcaklık değerlerinin da- ğılışında yükseltinin etkisi önemlidir.