Soru:

3. Aşağıdakilerden hangisi Orhan Bey dönemindeki geliş- melerden biri değildir? 7. A) Bursa'nın başkent olması B) Rumeli'de feti

3. Aşağıdakilerden hangisi Orhan Bey dönemindeki geliş-
melerden biri değildir?
7.
A) Bursa'nın başkent olması
B) Rumeli'de fetihlerin başlaması
C) Yeniçeri Ocağının kurulması
D) Karesioğullarının alınarak Anadolu'da Türk birliğini sağ-
lama politikasının başlatılması
E) Palekanon (Maltepe) Savaşı'nın kazanılarak Bizans'ın
Anadolu'da Osmanlılar için bir tehlike olmaktan çıkarıl-
masi

3. Aşağıdakilerden hangisi Orhan Bey dönemindeki geliş- melerden biri değildir? 7. A) Bursa'nın başkent olması B) Rumeli'de fetihlerin başlaması C) Yeniçeri Ocağının kurulması D) Karesioğullarının alınarak Anadolu'da Türk birliğini sağ- lama politikasının başlatılması E) Palekanon (Maltepe) Savaşı'nın kazanılarak Bizans'ın Anadolu'da Osmanlılar için bir tehlike olmaktan çıkarıl- masi