Soru:

3. Büyük bir şehre göç etmiştik. Göç ettiğimiz mahallenin de köyümüzden pek farkı yoktu. Yollar asfaltsız ve çamurlu, evler susu

3. Büyük bir şehre göç etmiştik. Göç ettiğimiz mahallenin de
köyümüzden pek farkı yoktu. Yollar asfaltsız ve çamurlu,
evler susuz ve elektriksizdi. Sanki her şey gelişigüzel ya-
pilmiş gibiydi. Mahallemizin yanında site adı verilen yük-
sek binalar vardı. İçlerinde parklar, oyun bahçeleri vardı.
Metinde göç edilen yer ile ilgili olarak hangi sorundan
bahsedilmektedir?
A İşsizlik
B Nüfus artışı
Plansız kentleşme
D Çevre kirliliği
Konut yetersizligi

3. Büyük bir şehre göç etmiştik. Göç ettiğimiz mahallenin de köyümüzden pek farkı yoktu. Yollar asfaltsız ve çamurlu, evler susuz ve elektriksizdi. Sanki her şey gelişigüzel ya- pilmiş gibiydi. Mahallemizin yanında site adı verilen yük- sek binalar vardı. İçlerinde parklar, oyun bahçeleri vardı. Metinde göç edilen yer ile ilgili olarak hangi sorundan bahsedilmektedir? A İşsizlik B Nüfus artışı Plansız kentleşme D Çevre kirliliği Konut yetersizligi