Soru:

3. İslam tarihinde “Dört Halife Dönemi'nin" konu edildiği derste Hakan Öğretmen, öğrencilerine aşağıdaki bilgileri verir: İslam

3. İslam tarihinde “Dört Halife Dönemi'nin" konu edildiği
derste Hakan Öğretmen, öğrencilerine aşağıdaki bilgileri
verir:
İslam donanması Doğu Roma ile savaşarak Zâtü's-
savârîl denilen ilk deniz zaferini kazanmıştır.
Kur'an nüshası çoğaltılmış, diğer İslam ülkelerine gön-
derilmiştir.
Kibris Adası fethedilmiştir.
Hakan Öğretmen'in, hakkında bilgi verdiği İslam Devleti
halifesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Osman
B) Hz. Ali
-C) Hz. Ebubekir
D) Hz. Ömer
E) Hz. Hasan

3. İslam tarihinde “Dört Halife Dönemi'nin" konu edildiği derste Hakan Öğretmen, öğrencilerine aşağıdaki bilgileri verir: İslam donanması Doğu Roma ile savaşarak Zâtü's- savârîl denilen ilk deniz zaferini kazanmıştır. Kur'an nüshası çoğaltılmış, diğer İslam ülkelerine gön- derilmiştir. Kibris Adası fethedilmiştir. Hakan Öğretmen'in, hakkında bilgi verdiği İslam Devleti halifesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Hz. Osman B) Hz. Ali -C) Hz. Ebubekir D) Hz. Ömer E) Hz. Hasan