Soru:

3. Kirdan kente göç sonucunda nüfus artış hızı, sanayileş. me hızından fazla olduğunda sosyal ve mekânsal sorun- lar ortaya çıkm

3. Kirdan kente göç sonucunda nüfus artış hızı, sanayileş.
me hızından fazla olduğunda sosyal ve mekânsal sorun-
lar ortaya çıkmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlar arasında göste-
rilemez?
A) İş gücü sıkıntısı yaşanır.
B) Alt yapı hizmetleri yetersiz kalır.
C) Sanayi kuruluşları kent içerisinde kalır
D) Eğitim ve sağlık hizmetleri yetersiz kalır.
Ey Kultur çatışmalar yasanu,

3. Kirdan kente göç sonucunda nüfus artış hızı, sanayileş. me hızından fazla olduğunda sosyal ve mekânsal sorun- lar ortaya çıkmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlar arasında göste- rilemez? A) İş gücü sıkıntısı yaşanır. B) Alt yapı hizmetleri yetersiz kalır. C) Sanayi kuruluşları kent içerisinde kalır D) Eğitim ve sağlık hizmetleri yetersiz kalır. Ey Kultur çatışmalar yasanu,