Soru:

32. Ahmet Cevdet Paşa'nın, "Başı Hicaz'da, kalbi Şam'da olan bir kartaldı. Kartalın bir kanadı Misir ve Irak'ta olup ayakları An

32. Ahmet Cevdet Paşa'nın, "Başı Hicaz'da, kalbi Şam'da olan bir
kartaldı. Kartalın bir kanadı Misir ve Irak'ta olup ayakları Ana-
dolu'ya uzanmıştı." şeklinde tanımladığı İslam devleti aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) Memlaklular B) Abbasiler C) Selçuklular
D) Osmanlılar E) Emeviler

32. Ahmet Cevdet Paşa'nın, "Başı Hicaz'da, kalbi Şam'da olan bir kartaldı. Kartalın bir kanadı Misir ve Irak'ta olup ayakları Ana- dolu'ya uzanmıştı." şeklinde tanımladığı İslam devleti aşağı- dakilerden hangisidir? A) Memlaklular B) Abbasiler C) Selçuklular D) Osmanlılar E) Emeviler