Soru:

33) Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Türkiye'nin NATO'ya üye olmasında etkili olmuştur? A) Berlin Buhranı'nın ortaya çıkışı B) De

33) Aşağıdaki gelişmelerden hangisi
Türkiye'nin NATO'ya üye olmasında etkili
olmuştur?
A) Berlin Buhranı'nın ortaya çıkışı
B) Demokrat Parti'nin iktidara gelmesi
C) Türkiye'nin Kore Savaşı'na katılması
D) Türkiye'de çok partili hayata geçilmesi
E) SSCB'nin Türkiye'den toprak talep etmesi

33) Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Türkiye'nin NATO'ya üye olmasında etkili olmuştur? A) Berlin Buhranı'nın ortaya çıkışı B) Demokrat Parti'nin iktidara gelmesi C) Türkiye'nin Kore Savaşı'na katılması D) Türkiye'de çok partili hayata geçilmesi E) SSCB'nin Türkiye'den toprak talep etmesi