Soru:

35. • Akdeniz'in dünya ticaretindeki önemi artmıştır. • Akdeniz ülkeleri ile Güneydoğu Asya ülkeleri arasında deniz ticaretindek

35.
• Akdeniz'in dünya ticaretindeki önemi artmıştır.
• Akdeniz ülkeleri ile Güneydoğu Asya ülkeleri arasında
deniz ticaretindeki süreyi kısaltmıştır.
• Misir'in ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamıştır.
Verilen durumların ortaya çıkmasında aşağıdakiler-
den hangisi etkili olmuştur?
A) Panama Kanalı'nın açılması
B) Coğrafi Keşifler
C) Süveyş Kanalı'nın açılması
D) Sanayi Devrimi
E) İpek Yolu'nun canlanması

35. • Akdeniz'in dünya ticaretindeki önemi artmıştır. • Akdeniz ülkeleri ile Güneydoğu Asya ülkeleri arasında deniz ticaretindeki süreyi kısaltmıştır. • Misir'in ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamıştır. Verilen durumların ortaya çıkmasında aşağıdakiler- den hangisi etkili olmuştur? A) Panama Kanalı'nın açılması B) Coğrafi Keşifler C) Süveyş Kanalı'nın açılması D) Sanayi Devrimi E) İpek Yolu'nun canlanması