Soru:

36. Alisilmisin dhisinda olan ve nadiren görülen doga olayları eks trem doğa olayları olarak tanımlanır. Bu olaylar olusum koken

36. Alisilmisin dhisinda olan ve nadiren görülen doga olayları eks
trem doğa olayları olarak tanımlanır. Bu olaylar olusum koken
lerine göre, astronomi, meteoroloji hidrometeoroloji ve jeo
lojicomorfoloji olmak üzere sınıflanditii
Buna göre, meteoroloji-hidrometeoroloji kökenli ekstrem
olayların aşagıdakilerden hangisi Ozerinde etkisi yoktur?
A) Enerji üretimi ve tüketimi
B) Ulaşım ve ticari faaliyetler
C) Tarımsal üretim miktarı
D) Tüketim malzemelerinin fiyatlan
E) Jeotermal kaynaklanın dagem

36. Alisilmisin dhisinda olan ve nadiren görülen doga olayları eks trem doğa olayları olarak tanımlanır. Bu olaylar olusum koken lerine göre, astronomi, meteoroloji hidrometeoroloji ve jeo lojicomorfoloji olmak üzere sınıflanditii Buna göre, meteoroloji-hidrometeoroloji kökenli ekstrem olayların aşagıdakilerden hangisi Ozerinde etkisi yoktur? A) Enerji üretimi ve tüketimi B) Ulaşım ve ticari faaliyetler C) Tarımsal üretim miktarı D) Tüketim malzemelerinin fiyatlan E) Jeotermal kaynaklanın dagem