Soru:

4. 1 Ulus devlet anlayışı, çok uluslu yapıya sahip olan Os- manlı Devleti'nin toprak ve siyasi bütünlüğünü tehdit etmiştir. Bu n

4.
1
Ulus devlet anlayışı, çok uluslu yapıya sahip olan Os-
manlı Devleti'nin toprak ve siyasi bütünlüğünü tehdit
etmiştir. Bu nedenle Osmanlı Devleti eğitim ve sosyal
alanda gerçekleştirmek istenen modernleşme hareketiy-
le bir Osmanlı milleti oluşturma hedefi ön plana çıkmıştır.
19. yüzyılda eğitim politikalarının içeriğinde, Osmanlıcılık
fikri çatısı altında halkın eğitilmesine yönelik uygulamalar
olduğu görülür. Osmanlı kimliği etrafında yeni bir nesil
yetiştirebilme projesi haklar alanında Gayrimüslim ve
Müslüman ayrılığını gidermeye yöneliktir.
Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılamaz?
A) Milliyetçi isyanların Osmanlı toplumu içerisinde yay-
gınlaştığına
B) Osmanlı Devleti'nde birlik ve beraberliğikkorunmak
istendiğine
C) Hak ve özgürlük açısından Osmanlı tebaasının eşi
olarak görülmeye başlandığına
D) Osmanlıcılık fikri ile ulus devlet anlayısının gerçek
leştirilmeye çalışıldığına
E) Milliyetçi hareketleri önleme çalışmalarının yeni b
politikayı ortaya çıkardığına
ligid korunmak
1
1
1
!
!

4. 1 Ulus devlet anlayışı, çok uluslu yapıya sahip olan Os- manlı Devleti'nin toprak ve siyasi bütünlüğünü tehdit etmiştir. Bu nedenle Osmanlı Devleti eğitim ve sosyal alanda gerçekleştirmek istenen modernleşme hareketiy- le bir Osmanlı milleti oluşturma hedefi ön plana çıkmıştır. 19. yüzyılda eğitim politikalarının içeriğinde, Osmanlıcılık fikri çatısı altında halkın eğitilmesine yönelik uygulamalar olduğu görülür. Osmanlı kimliği etrafında yeni bir nesil yetiştirebilme projesi haklar alanında Gayrimüslim ve Müslüman ayrılığını gidermeye yöneliktir. Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Milliyetçi isyanların Osmanlı toplumu içerisinde yay- gınlaştığına B) Osmanlı Devleti'nde birlik ve beraberliğikkorunmak istendiğine C) Hak ve özgürlük açısından Osmanlı tebaasının eşi olarak görülmeye başlandığına D) Osmanlıcılık fikri ile ulus devlet anlayısının gerçek leştirilmeye çalışıldığına E) Milliyetçi hareketleri önleme çalışmalarının yeni b politikayı ortaya çıkardığına ligid korunmak 1 1 1 ! !