Soru:

4. Atatürk Dönemi iç politikada 1925-1938 yılları arasında; 1. Halk II. Serbest Cumhuriyet, III. Terakkiperver Cumhuriyet partil

4.
Atatürk Dönemi iç politikada 1925-1938
yılları arasında;
1. Halk
II. Serbest Cumhuriyet,
III. Terakkiperver Cumhuriyet
partilerinden hangileri kurulmuştur?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) I ve II
D) Il ve III
E) I, II ve III

4. Atatürk Dönemi iç politikada 1925-1938 yılları arasında; 1. Halk II. Serbest Cumhuriyet, III. Terakkiperver Cumhuriyet partilerinden hangileri kurulmuştur? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) I ve II D) Il ve III E) I, II ve III