Soru:

4. Hz. Peygamber evlendikten sonra eşine ve çocuklarına karşı da görevlerini yerine ge- tirmiştir. Ailesine karşı sevgi, saygı,

4. Hz. Peygamber evlendikten sonra eşine ve
çocuklarına karşı da görevlerini yerine ge-
tirmiştir. Ailesine karşı sevgi, saygı, anlayış
çerçevesinde davranan Hz. Muhammed
(s.a.v.) aile bireyleriyle şakalaşır, onların hoşu-
na gidecek tarzda kendilerine hitap eder ve
sevgisini gösterirdi. Çocuklarıyla zaman za-
man oyunlar oynar, ev işlerinde üzerine düşen
görevleri yerine getirirdi.
Bu metinde Hz. Peygamberle ilgili aşağıda-
kilerden hangisi vurgulanmamıştır?
A) Bağışlayıcı olduğu
B) İyi bir eş ve baba olduğu
C) Sorumluluk bilinciyle hareket ettiği
D) Aile bireyleri ile nitelikli vakit geçirdiği

4. Hz. Peygamber evlendikten sonra eşine ve çocuklarına karşı da görevlerini yerine ge- tirmiştir. Ailesine karşı sevgi, saygı, anlayış çerçevesinde davranan Hz. Muhammed (s.a.v.) aile bireyleriyle şakalaşır, onların hoşu- na gidecek tarzda kendilerine hitap eder ve sevgisini gösterirdi. Çocuklarıyla zaman za- man oyunlar oynar, ev işlerinde üzerine düşen görevleri yerine getirirdi. Bu metinde Hz. Peygamberle ilgili aşağıda- kilerden hangisi vurgulanmamıştır? A) Bağışlayıcı olduğu B) İyi bir eş ve baba olduğu C) Sorumluluk bilinciyle hareket ettiği D) Aile bireyleri ile nitelikli vakit geçirdiği