Soru:

4. İsmet Paşa, Lozan Konferansında "Biz buraya Mond- ros'tan sonra değil, Mudanya'dan sonra geldik." demiş- tir. İsmet Paşa'nın

4.
İsmet Paşa, Lozan Konferansında "Biz buraya Mond-
ros'tan sonra değil, Mudanya'dan sonra geldik." demiş-
tir.
İsmet Paşa'nın bu sözüyle aşağıdakilerden hangisi-
ni vurguladığı söylenebilir?
A) Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışının devam ettiği
B) Yeni bir ateşkese ihtiyaç duyulduğu
C) Türk tarafının savaşı kazandığı
D) Mondros'un şartlarının korunması gerektiği
E) Wilson İlkelerini yok saydığı

4. İsmet Paşa, Lozan Konferansında "Biz buraya Mond- ros'tan sonra değil, Mudanya'dan sonra geldik." demiş- tir. İsmet Paşa'nın bu sözüyle aşağıdakilerden hangisi- ni vurguladığı söylenebilir? A) Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışının devam ettiği B) Yeni bir ateşkese ihtiyaç duyulduğu C) Türk tarafının savaşı kazandığı D) Mondros'un şartlarının korunması gerektiği E) Wilson İlkelerini yok saydığı