Soru:

4. Lozan Barış Anlaşması'nın 24 Temmuz 1923'te imzalan- masıyla Kurtuluş Savaşı'nın diplomasi safhası da başa- riya ulaşmış ve İ

4.
Lozan Barış Anlaşması'nın 24 Temmuz 1923'te imzalan-
masıyla Kurtuluş Savaşı'nın diplomasi safhası da başa-
riya ulaşmış ve İtilaf Devletleri'ne karşı topyekûn bir zafer
kazanılmıştır.
Lozan Antlaşması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden han-
gisi doğru değildir?
A) Herhangi bir askerî kısıtlama söz konusu değildir.
B) Kapitülasyonlar tamamıyla kaldırılmıştır.
C) Azınlıklar Türk vatandaşı sayılmıştır.
D) Türkiye - Trak sınırı kesin olarak çizilememiştir.
E) Yunanistan Karaağaç bölgesini savaş tazminatı olarak
vermeyi kabul etmiştir.

4. Lozan Barış Anlaşması'nın 24 Temmuz 1923'te imzalan- masıyla Kurtuluş Savaşı'nın diplomasi safhası da başa- riya ulaşmış ve İtilaf Devletleri'ne karşı topyekûn bir zafer kazanılmıştır. Lozan Antlaşması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden han- gisi doğru değildir? A) Herhangi bir askerî kısıtlama söz konusu değildir. B) Kapitülasyonlar tamamıyla kaldırılmıştır. C) Azınlıklar Türk vatandaşı sayılmıştır. D) Türkiye - Trak sınırı kesin olarak çizilememiştir. E) Yunanistan Karaağaç bölgesini savaş tazminatı olarak vermeyi kabul etmiştir.