Soru:

4. Osmanlı Devleti ; Balkanlar, Anadolu, Arap Yarıma- dası ve Kuzey Afrika'yı fethettiğinde farklı ekono- mik sistem ve çeşitli

4. Osmanlı Devleti
; Balkanlar, Anadolu, Arap Yarıma-
dası ve Kuzey Afrika'yı fethettiğinde farklı ekono-
mik sistem ve çeşitli kültürlere sahip toplulukları da
bünyesine katmıştır.
Bu durum Osmanlı Devleti'nde;
I. imparatorluk yapısının oluşması,
II. bölgeye göre idari yapılanmaların farklılaşma-
SI,
III. teokratik özelliğin güçlenmesi
unsurlarından hangilerine neden olmuştur?
A) Yalnız! B) Yalnız II C) I, II ve III
D) II ve III E) I ve II

4. Osmanlı Devleti ; Balkanlar, Anadolu, Arap Yarıma- dası ve Kuzey Afrika'yı fethettiğinde farklı ekono- mik sistem ve çeşitli kültürlere sahip toplulukları da bünyesine katmıştır. Bu durum Osmanlı Devleti'nde; I. imparatorluk yapısının oluşması, II. bölgeye göre idari yapılanmaların farklılaşma- SI, III. teokratik özelliğin güçlenmesi unsurlarından hangilerine neden olmuştur? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I, II ve III D) II ve III E) I ve II