Soru:

4. Sanayi İnkilabı'ndan sonra kapitülasyonların da et- kisiyle, Avrupalı devletler Osmanlı topraklarında bol miktarda ürünü ucuz

4. Sanayi İnkilabı'ndan sonra kapitülasyonların da et-
kisiyle, Avrupalı devletler Osmanlı topraklarında bol
miktarda ürünü ucuz fiyatlarla pazarlamışlardır.
Bu durumun Osmanlı Devleti'nde;
SUPARA
1. küçük atölyelerin kapanmasına,
II. yerli tüccarların zarar etmesine,
III. işçi ayaklanmalarının çıkmasına,
durumlarından hangilerine ortam hazırladığı sa-
vunulabilir?
AY Yalnız!
B) Yalnız il
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

4. Sanayi İnkilabı'ndan sonra kapitülasyonların da et- kisiyle, Avrupalı devletler Osmanlı topraklarında bol miktarda ürünü ucuz fiyatlarla pazarlamışlardır. Bu durumun Osmanlı Devleti'nde; SUPARA 1. küçük atölyelerin kapanmasına, II. yerli tüccarların zarar etmesine, III. işçi ayaklanmalarının çıkmasına, durumlarından hangilerine ortam hazırladığı sa- vunulabilir? AY Yalnız! B) Yalnız il C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III