Soru:

4. Türkiye'nin bulunduğu yer kabuğu tabakası; hareket hâlindeki magmanın etkisiyle alçalma, yükselme ve kırılmaya uğramıştır. Te

4. Türkiye'nin bulunduğu yer kabuğu tabakası; hareket hâlindeki magmanın etkisiyle alçalma, yükselme ve kırılmaya uğramıştır. Tersiyer'de
tektonik hareketlerin etkili olduğu ülkemizde Anadolu'nun büyük bölümü kara hâlini almıştır. Daha sonra dış kuvvetler tarafından aşındırılarak
hafifleyen bu kara parçası, Kuvaterner'de epirojenezle yükselmeye başlamıştır.
Bu duruma kanıt olarak
1. platoların geniş yer kaplaması
II. ortalama yükseltisinin fazla olması
III. batısında akarsuların delta oluşturması
IV. iç kesimlerinde volkanik dağların bulunması
özelliklerinden hangileri gösterilebilir?
A I ve II
B
I ve III
C
Il ve III
Il ve IV
E
III ve IV

4. Türkiye'nin bulunduğu yer kabuğu tabakası; hareket hâlindeki magmanın etkisiyle alçalma, yükselme ve kırılmaya uğramıştır. Tersiyer'de tektonik hareketlerin etkili olduğu ülkemizde Anadolu'nun büyük bölümü kara hâlini almıştır. Daha sonra dış kuvvetler tarafından aşındırılarak hafifleyen bu kara parçası, Kuvaterner'de epirojenezle yükselmeye başlamıştır. Bu duruma kanıt olarak 1. platoların geniş yer kaplaması II. ortalama yükseltisinin fazla olması III. batısında akarsuların delta oluşturması IV. iç kesimlerinde volkanik dağların bulunması özelliklerinden hangileri gösterilebilir? A I ve II B I ve III C Il ve III Il ve IV E III ve IV