Soru:

40. Aşağıdakilerden hangisi, Kemalist Ekonomi Politikası” denilen, Atatürk'ün ekonomi anlayışının özelliklerinden biri değildir?

40. Aşağıdakilerden hangisi, Kemalist Ekonomi
Politikası” denilen, Atatürk'ün ekonomi anlayışının
özelliklerinden biri değildir?
A)Halkın, ayrım yapılmaksızın yaşam düzeyinin
yükseltilmesi
B)Demir - Çelik Fabrikası'nın Ruslara yaptırılması
C)Ekonomik ve toplumsal kalkınmanın bir bütün
olarak algılanması
D)Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkartılması
E)Denk bütçe yapılarak enflasyonun
engellenmesi

40. Aşağıdakilerden hangisi, Kemalist Ekonomi Politikası” denilen, Atatürk'ün ekonomi anlayışının özelliklerinden biri değildir? A)Halkın, ayrım yapılmaksızın yaşam düzeyinin yükseltilmesi B)Demir - Çelik Fabrikası'nın Ruslara yaptırılması C)Ekonomik ve toplumsal kalkınmanın bir bütün olarak algılanması D)Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkartılması E)Denk bütçe yapılarak enflasyonun engellenmesi