Soru:

40. Endüstri kuruluşları çoğunlukla ham maddenin sağ- landığı yerlerde kurulur. Aşağıdaki endüstri kuruluşlarından hangisinin bu

40. Endüstri kuruluşları çoğunlukla ham maddenin sağ-
landığı yerlerde kurulur.
Aşağıdaki endüstri kuruluşlarından hangisinin bu-
lunduğu yerde üretiminin ham maddesi bulunmaz?
-
A) Edine — Yağ fabrikası
B) Samsun Sigara fabrikası
C) Batman - Petrol Rafinerisi
D) Antalya - Ferrokrom fabrikası
D
E) Artvin - Bakır işletmesi
->

40. Endüstri kuruluşları çoğunlukla ham maddenin sağ- landığı yerlerde kurulur. Aşağıdaki endüstri kuruluşlarından hangisinin bu- lunduğu yerde üretiminin ham maddesi bulunmaz? - A) Edine — Yağ fabrikası B) Samsun Sigara fabrikası C) Batman - Petrol Rafinerisi D) Antalya - Ferrokrom fabrikası D E) Artvin - Bakır işletmesi ->