Soru:

42. Türkiye'de son yıllarda aşağıdaki gelişmeler- den hangisinin yaşanması ülkenin kalkınmakta olduğuna kanıt olarak gösterileme

42. Türkiye'de son yıllarda aşağıdaki gelişmeler-
den hangisinin yaşanması ülkenin kalkınmakta
olduğuna kanıt olarak gösterilemez?
A) Nitelikli iş gücüne duyulan ihtiyacın artması
B) Ham madde ihracatının artması
C) Enerji tüketiminin artması
D) Tarım sektöründe çalışanların payının azalması
E) Doğum oranlarının azalması

42. Türkiye'de son yıllarda aşağıdaki gelişmeler- den hangisinin yaşanması ülkenin kalkınmakta olduğuna kanıt olarak gösterilemez? A) Nitelikli iş gücüne duyulan ihtiyacın artması B) Ham madde ihracatının artması C) Enerji tüketiminin artması D) Tarım sektöründe çalışanların payının azalması E) Doğum oranlarının azalması