Soru:

45 / 60 1 2 Zengin tarihi ve kültürel birikimimize bağlı olarak 2021 yılı itibarıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde Ülke- mizde

45 / 60
1
2
Zengin tarihi ve kültürel birikimimize bağlı olarak 2021
yılı itibarıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde Ülke-
mizden 19 adet kültürel varlık yer almıştır.
13
14
25
2€
Buna göre aşağıdaki mekanlardan hangisi UNES-
CO Dünya Miras Listesi'ne en son alınmıştır?
38
50
A) Arslantepe Höyüğü (Malatya)
B) Göbeklitepe (Şanlıurfa)
C) Ani Arkeolojik Alanı (Kars)
D) Xanthos - Letoon (Antalya-Muğla)
E) Aphrodisias (Aydın)
1
13
14
25
26
37
38
B
A
49
50

45 / 60 1 2 Zengin tarihi ve kültürel birikimimize bağlı olarak 2021 yılı itibarıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde Ülke- mizden 19 adet kültürel varlık yer almıştır. 13 14 25 2€ Buna göre aşağıdaki mekanlardan hangisi UNES- CO Dünya Miras Listesi'ne en son alınmıştır? 38 50 A) Arslantepe Höyüğü (Malatya) B) Göbeklitepe (Şanlıurfa) C) Ani Arkeolojik Alanı (Kars) D) Xanthos - Letoon (Antalya-Muğla) E) Aphrodisias (Aydın) 1 13 14 25 26 37 38 B A 49 50