Soru:

5. 2. Hz. Ali'nin şehit edilmesinden sonra oğlu Hz. Hasan'ın Emevi ailesinden olan Muaviye'nin halifeligini tanımasın- da; 1. Mu

5.
2.
Hz. Ali'nin şehit edilmesinden sonra oğlu Hz. Hasan'ın
Emevi ailesinden olan Muaviye'nin halifeligini tanımasın-
da;
1. Muaviye'nin siyasi ve askerî kabiliyetine güvenmesi,
II. Müslümanlar arasında çatışmanın devam etmesini iste-
memesi,
III. Müslümanlar arasında mezhep ayrılıklarının yaşanması
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
D) I ve II
grung
reh

5. 2. Hz. Ali'nin şehit edilmesinden sonra oğlu Hz. Hasan'ın Emevi ailesinden olan Muaviye'nin halifeligini tanımasın- da; 1. Muaviye'nin siyasi ve askerî kabiliyetine güvenmesi, II. Müslümanlar arasında çatışmanın devam etmesini iste- memesi, III. Müslümanlar arasında mezhep ayrılıklarının yaşanması durumlarından hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III D) I ve II grung reh