Soru:

5. Aşağıda Atatürk döneminde I. Beş Yıllık Sanayi Planı çerçevesinde açılan Sümerbank'ın tanıtım afişlerine yer verilmiştir. SYL

5. Aşağıda Atatürk döneminde I. Beş Yıllık Sanayi
Planı çerçevesinde açılan Sümerbank'ın tanıtım
afişlerine yer verilmiştir.
SYLU SEHİRLEN
ARADICA
MER
KALAS
LAYRET
BV E
fo
YERLI GALLAR
PAZARLARI
FEATLADE
ANDERD
SUMERBANKIN
Buna göre I. Beş Yıllık Sanayi Planı'nın İzmir İk-
tisat Kongresi'nde alsnan;
ham maddesi yurt içinde yetişen veya yetiştirile-
bilen sanayi dalları kurulması,
II. özel teşebbüs tarafından kurulamayan teşeb-
büslerin devlet tarafından ele alınması,
III. el işçiliğinden ve Küçük imalattan süratle fabri-
kalaşmaya geçilmesi
kararlarından hangileri ile paralel özellikler ta-
şıdığı söylenebilir?
A) Yalnız
B) Yalnız 11 C) I ve II
We III
E) I, II ve III

5. Aşağıda Atatürk döneminde I. Beş Yıllık Sanayi Planı çerçevesinde açılan Sümerbank'ın tanıtım afişlerine yer verilmiştir. SYLU SEHİRLEN ARADICA MER KALAS LAYRET BV E fo YERLI GALLAR PAZARLARI FEATLADE ANDERD SUMERBANKIN Buna göre I. Beş Yıllık Sanayi Planı'nın İzmir İk- tisat Kongresi'nde alsnan; ham maddesi yurt içinde yetişen veya yetiştirile- bilen sanayi dalları kurulması, II. özel teşebbüs tarafından kurulamayan teşeb- büslerin devlet tarafından ele alınması, III. el işçiliğinden ve Küçük imalattan süratle fabri- kalaşmaya geçilmesi kararlarından hangileri ile paralel özellikler ta- şıdığı söylenebilir? A) Yalnız B) Yalnız 11 C) I ve II We III E) I, II ve III