Soru:

5. Aşağıda verilen birleşik zamanlı fiilleri örnekteki gibi ayırınız. BİRLEŞİK ZAMANLI FİİLLER KİP EKİ EK FİİL EK FİİLİN ZAMANI

5. Aşağıda verilen birleşik zamanlı fiilleri örnekteki gibi ayırınız.
BİRLEŞİK
ZAMANLI
FİİLLER
KİP EKİ
EK FİİL
EK FİİLİN ZAMANI
1
sorarmış
Geniş Zaman
-imis
Rivayet
2
biliyordu
3
okuyacaksa
4
duysaydı
5
duyaydı
6
okuduysak
7
kuşkulanmıştım
00
8
aldanıyormuş
9
şaşacakmış
10
sararmışsa
11
gidilmeliydi
12
bileydi
13
çirpsaymış
14
satmıştı
15
kurutuyormuş
16
bekletmeseydin
17
güldürmüşsek
18
kırmasaydin
19
yaptıysak
20
severdim

5. Aşağıda verilen birleşik zamanlı fiilleri örnekteki gibi ayırınız. BİRLEŞİK ZAMANLI FİİLLER KİP EKİ EK FİİL EK FİİLİN ZAMANI 1 sorarmış Geniş Zaman -imis Rivayet 2 biliyordu 3 okuyacaksa 4 duysaydı 5 duyaydı 6 okuduysak 7 kuşkulanmıştım 00 8 aldanıyormuş 9 şaşacakmış 10 sararmışsa 11 gidilmeliydi 12 bileydi 13 çirpsaymış 14 satmıştı 15 kurutuyormuş 16 bekletmeseydin 17 güldürmüşsek 18 kırmasaydin 19 yaptıysak 20 severdim