Soru:

5 AYT + 1 TYT DENEME-3 - 35. Aşağıdaki haritada bazı bölgeler numaralandırılarak gösteril- miştir. Bu alanlardan hangisinde bulu

5 AYT + 1 TYT
DENEME-3
-
35. Aşağıdaki haritada bazı bölgeler numaralandırılarak gösteril-
miştir.
Bu alanlardan hangisinde bulunan biyom türü diğerle-
rinden farklı özellik gösterir?
A)
B) II
C) III
D) IV
E) V

5 AYT + 1 TYT DENEME-3 - 35. Aşağıdaki haritada bazı bölgeler numaralandırılarak gösteril- miştir. Bu alanlardan hangisinde bulunan biyom türü diğerle- rinden farklı özellik gösterir? A) B) II C) III D) IV E) V